SIMAECO TRADERS - MILEX PROGRES

Akciová spoločnosť Milex Progres
výhradný distribútor chirurgických nástrojov značky SIMAECO

Beňadická 13, Bratislava

Kontakt

Simaeco traders-Milex Progres a.s.
Beňadická 13
851 06 Bratislava, Slovensko
Ing. Ladislav M U R Á R - riaditeľ a.s.
tel/fax: 02/63531281
mobil: 0905 641 868
e-mail: murar@stmp-instruments.eu
MUDr. Erich MURÁR – manažér
mobil: 0905 541 416
e-mail: e.murar@stmp-instruments.eu
MVDr. Andrej BARTA – manažér
mobil: 0903 253 142
e-mail: a.barta@stmp-instruments.eu

Copyright © 2008 - 2011

NAJ.sk